Build Your DeeMap

Learn about DeeMap

DeeMap is GIS Solution & DeeMap Platform

เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรด้านระบบภูมิสารสนเทศอันครอบคลุมด้าน GIS การสำรวจระยะไกล การวิเคราะห์ และการให้คำปรึกษาโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์

DeeMap Contents

แผนที่ดิจิทัลแบบเชิงพื้นที่ที่มีความแม่นยำสูง ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

DeeMap Services

บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

DeeMap Solutions

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สารสนเทสภูมิศาสตร์ ยืดหยุ่นตามต้องการขององค์กร

Survey and Create Data

สำรวจและจัดทำข้อมูล

Consultant and Training

ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

DeeMap

ระบบแผนที่ออนไลน์มีความละเอียดสูงและแม่นยำ
ประกอบไปด้วย DeeMap Street และ DeeMap Dark
สามารถรองรับการใช้งานกับ Maps engine ยอดนิยม เช่น Leaflet, Openlayer

 • ถนน : มีความถูกต้องสูงสุด อัปเดตย่อยทุกเดือนและอัปเดตใหญ่ 2 ครั้ง/ปี. หรือตามความต้องการของลูกค้า
 • สถานที่ : ข้อมูลสถานที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1 ล้าน จุด
 • ขอบเขต : ขอบเขตการปกครอง ตำบล อำเภอ จังหวัด และขอบเขตพื้นที่เฉพาะ
 • สไตล์ : ใช้สีบ่งบอกลักษณะบนแผนที่ให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย เน้นรูปแบบที่ถูกต้องชัดเจนของเส้นถนนและการขนส่งสาธารณะ

สามารถทดลองใช้งานได้ผ่าน www.deemap.com เป็นเว็บแผนที่ออนไลน์ของระบบ DeeMap มีชั้นข้อมูลและเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้งาน เช่น Search, Draw, Measure, identify เป็นต้น

My DeeMap

ระบบแผนที่ออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างแผนที่ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเขียน code ให้ยุ่งยาก และมีระบบ Dashboard เพื่อสรุปข้อมูลของผู้ใช้งานได้ สามารถออกแบบและจัดการข้อมูลในการแสดงข้อมูลทางสถิติได้ด้วยตัวเอง เช่น เลือกรูปแบบกราฟ เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแสดงผล

 • มีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูล Point Line Polygon
 • มีระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หลากหลาย เช่น Geojson
 • สามารถสร้างข้อมูล แก้ไขข้อมูล และแสดงข้อมูลเรียลไทม์
 • ออกแบบสไตล์เองได้ เลือกขนาด สี ไอคอน
 • วิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น Heatmap, Cluster, Range, Classifier
 • Share สามารถกำหนดสิทธิ์การแชร์ได้ สามารถเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการแชร์ได้ หรือให้ดูได้อย่างเดียว หรือให้สามารถแก้ไขได้

PSMS เป็นระบบที่ช่วยบริหารงานจัดเก็บและสืบค้นพรรณไม้

ระบบบริหารงานจัดเก็บและสืบค้นพรรณไม้ (PSMS) จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายและสะดวกขึ้น สามารถสำรวจแก้ไขบริหารจัดการครบจบได้ด้วยระบบPSMSระบบเดียว

 • สำรวจและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบแบบเรียลไทม์ (Real-time)
 • มีแผนที่ฐาน (BaseMap) ให้เลือกหลากหลาย
 • สามารถบริหารและจัดการข้อมูลผ่านระบบได้ดั่งใจ
 • หลากหลายไปด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น

ระบบ PSMS สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสำรวจด้านอื่นๆได้ เช่น แผนที่การวางแนวท่อประปา แผนที่การสำรวจอาคาร เป็นต้น

3D Indoor / Routing indoor API / Current location indoor API


DeeMap มีระบบ Routing indoor API ที่สามารถแนะนำเส้นทางภายในอาคารได้ สามารถใช้งานร่วมกับแผนที่อาคารได้ในหลากหลายมิติ และนำไปแสดงบนแผนที่ผ่าน BaseMap DeeMap ได้

มี Current location indoor API เป็น API ที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งปัจจุบันของผู้คนหรือสิ่งของภายในอาคารได้ โดยมีการใช้งานร่วมกับ Beacon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยการส่งข้อมูลและตำแหน่งภายในอาคาร โดยอาศัย Bluetooth

ทาง TDM บริษัทผู้พัฒนาระบบ Deemap มี Solutions บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สารสนเทสภูมิศาสตร์ ยืดหยุ่นตามต้องการขององค์กร โดยสามารถออกแบบอาคารหรือนำเข้าอาคาร 3 มิติ เพื่อแสดงบนเว็บแผนที่ออนไลน์ได้

 • รับพัฒนาออกแบบผังอาคาร 2 มิติ / 3 มิติ ในรูปแบบความละเอียดหลายระดับให้เลือก
 • รับพัฒนา Routing indoor API ตามผังอาคารขององค์กรได้
 • รับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ที่มี Solutions Routing indoor, Current location indoor และอาคาร 3 มิติ

VR panoramic

ทีมงานสำรวจ TDM ผู้เชี่ยวชาญงาน Indoor Scanning ที่สามารถช่วยคุณสร้าง Virtual Tour ในอสังหาริมทรัพย์ของคุณ นำเสนอมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้ามาชมสถานที่ของคุณเสมือนได้มาสัมผัสจริง และยังรองรับการทำงานกับระบบแว่น VR ระดับมาตรฐานโลกของ Oculus Quest

 • งานสำรวจภาพในอาคารเพื่อถ่ายภาพ 360 องศา สร้าง Virtual Tour ของคุณเองและพาลูกค้าของคุณเดินทัวร์ชมแบบเสมือนจริง
 • งานสำรวจทำผังโครงสร้างอาคาร
 • งานสำรวจจัดพิพิธภัณฑ์พร้อมวิดีโอและคำอธิบาย

บิน Drone กับ TDM


TDM พร้อมบินไปกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นสารพัดงานบินสำรวจหรือถ่ายทำวิดีโอมุมสูงพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 • งานบินสำรวจจัดทำภาพถ่ายออร์โธสีและแบบจำลองความสูง
 • งานบินสำรวจจัดทำ Topographic Map
 • งานบินสำรวจจัดทำแบบจำลอง 3 มิติ
 • งานบินถ่ายทำวิดีโอและภาพมุมสูง
 • งานบินสำรวจทรัพยากรและทำแผนที่สารสนเทศแบบเฉพาะทาง

บริษัท ไทย ดิจิทัล แมพ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110-4-1:2018

ให้บริการทางด้านแผนที่ภูมิสารสนเทศการวางระบบแอปพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ โดยมีการให้บริหารจัดการโครงการ (Project Management) และการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ (System & Software Implementation) ตามกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1:2018

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1:2018 (Software Engineering - Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSEs) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ จาก SGS (Thailand) Limited บริษัทชั้นนำด้านการทดสอบมาตรฐานและฝึกอบรมจากสวิตเซอร์แลนด์ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
 • มาตรฐาน ISO 29110 ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และเวทีตลาดโลก
 • โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) และ กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation)

บริษัท ไทย ดิจิทัล แมพ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS)


 • ได้รับการรับรองมาครฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Sale, Design & Development, Implementation of MAP Related Solution & Software Engineering.) จาก BQSR Quality Assurance Pvt.Ltd. หน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และมีกลุ่มผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะทางในแต่ละสาขาจากสหรัฐอเมริกา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565
 • มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่าองค์กรของท่านได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์กรของท่านได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • โดยมาตรฐานนี้ให้ต้นแบบสำหรับการประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่จะช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านได้อย่างปลอดภัย

บริษัท ไทย ดิจิทัล แมพ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27701:2019 สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System : PIMS

 • ได้รับการรับรองมาครฐาน ISO/IEC 27701:2019 (Sale, Design & Development, Implementation of MAP Related Solution & Software Engineering.) จาก BQSR Quality Assurance Pvt.Ltd. หน่วยงานรับรองมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และมีกลุ่มผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะทางในแต่ละสาขาจากสหรัฐอเมริกา ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2565
 • มาตรฐาน ISO/IEC 27701 เป็นส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO/IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล โดยเน้นไปที่การประยุกต์ใช้กระบวนการ (Process) และมาตรการ (Control) จาก ISO/IEC 27001 ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้
 • โดยมาตรฐานนี้เพื่อให้องค์กรสามารถ Control สำหรับผู้ควบคุมข้อมูล และ Control สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูล ที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเองและนำไปปรับใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำงานทั้งในเรื่องของการเก็บ รวบรวม เปิดเผย และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย นำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relevant information. Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน กรุณากดยอมรับเพื่ออนุญาตใช้คุกกี้ ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว